O kole

Na bieżąco prowadzimy naszego Facebooka:
https://www.facebook.com/KNRAudytor

oraz mamy prywatną stronę do szybkiego kontaktu:
https://www.facebook.com/groups/137934199688420/


Koło Naukowe Rachunkowości AUDYTOR działa przy Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Opiekunami „Audytora” są  prof. nadzw. dr hab. Arleta Szadziewska oraz mgr Beata Kotowska, pracownicy naukowi Katedry.

Obecnie Koło liczy 26 członków, studentów rachunkowości, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w szkoleniach, konkursach, konferencjach i którzy, zgodnie z misją Koła, chcą „uczyć się bawiąc, bawić się ucząc”.

KNR AUDYTOR posiada już wieloletnie doświadczenie w organizacji konkursów, konferencji, szkoleń wyjazdowych, spotkań integrujących środowisko studenckie, społeczność wykładowców oraz przedstawicieli zaprzyjaźnionych organizacji - firm i stowarzyszeń.


Opiekunowie Koła 2019/2020

prof. nadzw. dr hab Arleta Szadziewska (opiekun)

mgr Beata Kotowska (opiekun)

prof. dr hab. Jerzy Gierusz


Zarząd Koła 2020

Magda Klimek - Prezes

Klaudia Paszczyk - Wiceprezes

Roberta Nawrot - WiceprezesHistoria Koła

Koło Naukowe Rachunkowości Audytor swoją historię rozpoczęło w 1971 roku, kiedy to grupa seminarzystów Zakładu Rachunkowości II, III i IV roku ówczesnego Instytutu Cybernetyki Ekonomicznej i Informatyki UG zawiązała działalność studencką pod nazwą Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości (SKNR). Inicjatorem ruchu i pierwszą przewodniczącą koła została Renata Pałczyńska. (...)

Zgodnie z założeniami, uczestnictwo w kole naukowym miało na celu pogłębienie kwalifikacji studentów i pełniejsze przygotowanie zawodowe. Aktywność Koła w pierwszych latach działalności w dużej mierze opierała się na konfrontowaniu wiedzy teoretycznej z praktyką poprzez organizowanie obozów naukowo – badawczych. (...)

Odwiedź także


Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby dołączyć do naszego zespołu do kontaktu bezpośredniego lub przez maila audytor.wzr@gmail.com 

Strony wybranych czasopism dla księgowych:

rachunkowosc.com.pl
www.gazetaprawna.pl
www.gazetapodatkowa.pl
www.sgk.gofin.pl
www.sgk.gofin.pl


Serwisy podatkowe:

Podatki
PIT
CIT
VAT
Rzeczpospolita


Strony wybranych instytucji:

Strona Ministerstwa Finansów
Strona Zakładu Ubezpieczeń Społecznych


Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego:

WZR UG

© KNR Audytor - 2013
projekt i wykonanie: Marek Niemczyk